Zaimki osobowe w języku włoskim

Zaimki osobowe w języku włoskim Zaimki osobowe w języku włoskim to: Są to zaimki, które odnoszą się do osób w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Zaimki osobowe różnią się od siebie pod względem osoby, czyli odwołują się do osoby mówiącej (ja), osoby z którą się rozmawia (ty), osoby trzeciej (on, ona, oni, one) oraz osoby mówionej …

Rodzajniki w języku włoskim

Rodzajniki w języku włoskim Rodzajniki w języku włoskim W języku włoskim istnieją dwa rodzaje rodzajników: określone (definite) i nieokreślone (indefinite). Rodzajnik określony ma dwa formy: Rodzajnik nieokreślony ma również dwie formy: W języku włoskim rodzajnik określony jest używany w większej ilości sytuacji niż w języku polskim. Na przykład, używa się go przed rzeczownikami ogólnymi, takimi …

Rzeczownik w języku włoskim

Rzeczownik w języku włoskim Rzeczownik w języku włoskim jest częścią mowy oznaczającą nazwę osoby, miejsca, przedmiotu lub pojęcia. W języku włoskim rzeczowniki mają trzy rodzaje gramatyczne: męski, żeński i nijaki, a ich forma zmienia się w zależności od przypadku, liczby i rodzaju. Włoskie rzeczowniki mają siedem przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. …

Język włoski

Język włoski jest jednym z najważniejszych języków romańskich i jest oficjalnym językiem we Włoszech oraz San Marino. Jest także używany jako język urzędowy w Watykanie i jako jeden z języków urzędowych Unii Europejskiej. Włoski jest również powszechnie używany jako język handlu i turystyki. Język włoski jest znany Język włoski jest znany z pięknej, melodijnej wymowy …