Włoski dla Polaków – Lingua Italiana

Darmowa nauka języka włoskiego dla każdego

Lekcje języka włoskiego Gramatyka włoska

Rodzajniki w języku włoskim

Rodzajniki w języku włoskim

Rodzajniki w języku włoskim

W języku włoskim istnieją dwa rodzaje rodzajników: określone (definite) i nieokreślone (indefinite).

Rodzajnik określony ma dwa formy:

 1. „Il” – używany z rzeczownikami męskimi w liczbie pojedynczej, np. „il cane” (pies).
 2. „La” – używany z rzeczownikami żeńskimi w liczbie pojedynczej, np. „la casa” (dom).
 3. „Lo” – używany z rzeczownikami męskimi w liczbie pojedynczej, gdy zaczynają się na spółgłoski „s”, „z”, „gn”, „ps”, „x” i „y”, np. „lo zaino” (plecak).
 4. „I” – używany z rzeczownikami męskimi w liczbie mnogiej, np. „i cani” (psy).
 5. „Le” – używany z rzeczownikami żeńskimi w liczbie mnogiej, np. „le case” (domy).

Rodzajnik nieokreślony ma również dwie formy:

 1. „Un” – używany z rzeczownikami męskimi w liczbie pojedynczej, np. „un libro” (książka).
 2. „Una” – używany z rzeczownikami żeńskimi w liczbie pojedynczej, np. „una penna” (długopis).
 3. „Uno” – używany z rzeczownikami męskimi w liczbie pojedynczej, gdy zaczynają się na samogłoskę lub „z”, np. „uno zio” (wujek).
 4. „Dei” – używany z rzeczownikami męskimi w liczbie mnogiej, np. „dei libri” (książki).
 5. „Delle” – używany z rzeczownikami żeńskimi w liczbie mnogiej, np. „delle penne” (długopisy).

W języku włoskim rodzajnik określony jest używany w większej ilości sytuacji niż w języku polskim. Na przykład, używa się go przed rzeczownikami ogólnymi, takimi jak „woda” czy „powietrze”, a także przed nazwami własnymi i przymiotnikami używanymi jako rzeczowniki.

Jakie jest miejsce rodzajnika w zdaniu w języku włoskim?

W języku włoskim rodzajnik zawsze umieszcza się przed rzeczownikiem. Może to być zarówno rodzajnik określony (definite) jak i nieokreślony (indefinite). Przykładowo:

 • Il cane (Pies) – rodzajnik określony (męski, pojedynczy) „il” przed rzeczownikiem „cane”
 • La casa (Dom) – rodzajnik określony (żeński, pojedynczy) „la” przed rzeczownikiem „casa”
 • Un libro (Książka) – rodzajnik nieokreślony (męski, pojedynczy) „un” przed rzeczownikiem „libro”
 • Una penna (Długopis) – rodzajnik nieokreślony (żeński, pojedynczy) „una” przed rzeczownikiem „penna”

W przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej, również umieszcza się przed nimi odpowiedni rodzajnik:

 • I cani (Psy) – rodzajnik określony (męski, mnogi) „i” przed rzeczownikiem „cani”
 • Le case (Domy) – rodzajnik określony (żeński, mnogi) „le” przed rzeczownikiem „case”
 • Dei libri (Książki) – rodzajnik nieokreślony (męski, mnogi) „dei” przed rzeczownikiem „libri”
 • Delle penne (Długopisy) – rodzajnik nieokreślony (żeński, mnogi) „delle” przed rzeczownikiem „penne”

W języku włoskim zwykle nie stosuje się rodzajnika przed rzeczownikami, które pełnią funkcję abstrakcyjną lub w sytuacji, gdy chcemy wyrazić ogólny, uniwersalny koncept.

Czy w języku włoskim pomija się rodzajnik w zdaniu?

Tak, w języku włoskim w niektórych przypadkach pomija się rodzajnik przed rzeczownikiem. Jest to zwykle związane z sytuacją, w której rzeczownik pełni funkcję abstrakcyjną lub jest używany w kontekście ogólnym, uniwersalnym.

Przykłady takich sytuacji to np.:

 • Używanie rzeczowników w ogólnym znaczeniu, np. „La frutta è sana” (Owoce są zdrowe) – w tym przypadku rodzajnik jest pominięty, ponieważ mówimy o owocach w ogólnym, uniwersalnym znaczeniu.
 • Używanie rzeczowników abstrakcyjnych, np. „L’amore è cieco” (Miłość jest ślepa) – w tym przypadku również pomijamy rodzajnik, ponieważ miłość jest pojęciem abstrakcyjnym, które nie jest ściśle związane z jednym konkretnym obiektem.

W innych przypadkach, zwłaszcza w języku pisanym, zaleca się stosowanie rodzajników przed rzeczownikami, aby uniknąć niejasności i ułatwić zrozumienie zdania.

Podaj przykłady zdań z użyciem rodzajnika w języku włoskim

Oto kilka przykładów zdań w języku włoskim, w których użyto rodzajników:

 • Il cane è un animale fedele. (Pies to wierny zwierzak.) – w tym zdaniu użyto rodzajnika określonego „il” przed rzeczownikiem „cane”, co oznacza, że mówimy o konkretnym psie.
 • La mia amica ha comprato la macchina nuova. (Moja przyjaciółka kupiła nowy samochód.) – w tym zdaniu użyto rodzajnika określonego „la” przed rzeczownikami „amica” i „macchina”, co oznacza, że mówimy o konkretnej przyjaciółce i konkretnym samochodzie.
 • Ho comprato un paio di scarpe nuove. (Kupiłem nową parę butów.) – w tym zdaniu użyto rodzajnika nieokreślonego „un” przed rzeczownikiem „paio”, co oznacza, że mówimy o nieokreślonej parze butów.
 • Voglio comprare delle mele. (Chcę kupić jabłka.) – w tym zdaniu użyto rodzajnika nieokreślonego „delle” przed rzeczownikiem „mele”, co oznacza, że mówimy o nieokreślonych jabłkach.
 • I miei amici vengono a trovarmi questo weekend. (Moi przyjaciele przyjeżdżają mnie odwiedzić w ten weekend.) – w tym zdaniu użyto rodzajnika określonego „i” przed rzeczownikiem „amici”, co oznacza, że mówimy o konkretnych przyjaciołach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *